Ga trần

 • Bộ Ga gối Poly trần bông S3

  400,000.00

  Bộ Poly trần bông kiểu dáng mới siêu đẹp. Cotton 100% không xổ lông, không xù vải,giặt thoải mái bằng máy giặt
  Ga trần, chăn trần cả gối cũng trần.
  Bộ gồm: 1ga phủ trần bông, 1 chăn trần bông có thể lồng chăn hoặc dùng làm chăn thu, 2 vỏ gối cũng trần bông.
  Đường gân trần thì đường nét siêu đẹp, siêu cầu kì.

 • Bộ Ga gối Poly trần bông S2

  400,000.00

  Bộ Poly trần bông kiểu dáng mới siêu đẹp. Cotton 100% không xổ lông, không xù vải,giặt thoải mái bằng máy giặt
  Ga trần, chăn trần cả gối cũng trần.
  Bộ gồm: 1ga phủ trần bông, 1 chăn trần bông có thể lồng chăn hoặc dùng làm chăn thu, 2 vỏ gối cũng trần bông.
  Đường gân trần thì đường nét siêu đẹp, siêu cầu kì.

 • Bộ Ga gối Poly trần bông S1

  400,000.00

  Bộ Poly trần bông kiểu dáng mới siêu đẹp. Cotton 100% không xổ lông, không xù vải,giặt thoải mái bằng máy giặt
  Ga trần, chăn trần cả gối cũng trần.
  Bộ gồm: 1ga phủ trần bông, 1 chăn trần bông có thể lồng chăn hoặc dùng làm chăn thu, 2 vỏ gối cũng trần bông.
  Đường gân trần thì đường nét siêu đẹp, siêu cầu kì.